1.
Thorvaldsen Smith S, Haraldstad K. Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer. NorTidHelse [Internett]. 4. januar 2019 [sitert 8. juni 2023];14(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4470