1.
Løken TD, Kirchhoff JW. Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie. NorTidHelse [Internett]. 28. november 2018 [sitert 10. august 2020];14(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4570