1.
Totcheva C Øverås, Vedeler JS, Slettebø Åshild. Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie. NorTidHelse [Internett]. 4. mars 2019 [sitert 2. desember 2023];15(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4645