1.
Tørris C. Kan omvendt undervisning gi bedre læringsutbytte i legemiddelregning, sammenlignet med tradisjonell undervisning? En kvasieksperimentell kontrollert studie. NorTidHelse [Internett]. 28. januar 2020 [sitert 8. august 2020];16(1):15. Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4703