1.
Østhus N, Storm M, Kristoffersen M. Sykepleiere i hjemmebaserte tjenester – hvorfor fortsetter de i sin stilling?. NorTidHelse [Internett]. 1. juli 2021 [sitert 27. september 2023];17(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4975