1.
Wangen MG, Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Askim T, Rødahl Thingnes E, Solberg HS, Granbo R. Samarbeidet mellom utdanning og praksis i helseprofesjonsstudiene kan styrkes: Erfaringer fra utprøving av samarbeidsstillinger. NorTidHelse [Internett]. 15. desember 2021 [sitert 5. mars 2024];17(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5264