1.
Eines TF, Mundal IP, Grønvik CKU. Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?. NorTidHelse [Internett]. 6. mai 2021 [sitert 12. april 2024];17(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5482