1.
Rønningen GE, Ausland LH, Torp S. Masteroppgaver som viktige bidrag til kunnskapsbasert helsefremmende arbeid?. NorTidHelse [Internett]. 20. august 2021 [sitert 16. mai 2022];17(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5535