1.
Neverdal K, Pinxsterhuis I. Hvilken fagkompetanse kan ergoterapeuter tilføre FACT-team i oppfølgingen av personer med alvorlig psykisk lidelse? En kvalitativ studie . NorTidHelse [Internett]. 20. august 2021 [sitert 18. mai 2022];17(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5536