1.
Amsrud KE, Skaug E-A, Saunes J, Undheim L-T, Lyberg A. Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier. NorTidHelse [Internett]. 1. juli 2021 [sitert 24. mai 2024];17(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5620