1.
Jakobsen R, Vetvik Killie PA, Engen Sørensen K, Debesay J. Informasjonsflyt ved overføring av pasienter fra sykehus til kommunale tjenester: Erfaringer fra saksbehandlere ved forvaltningsleddet tildelingskontor (TK). NorTidHelse [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 14. august 2022];18(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5684