1.
Værdal H, Bratberg GH, Haugdahl HS. Årsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner: En prospektiv studie. NorTidHelse [Internett]. 20. august 2021 [sitert 21. mai 2022];17(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5726