1.
Torheim HI, Hammer R, Skagøy B, Remen Nesje I, Pettersen J, Dahlborg Lyckhage E. Kan en felles læringsarena gi sykepleiestudenter økt klinisk kompetanse? Om samarbeid mellom sykepleiestudenter, praksisveiledere og lærere i «Det tredje rommet». NorTidHelse [Internett]. 20. august 2021 [sitert 16. mai 2022];17(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5743