1.
Myhrene Steffenak AK, Hjellestad Hauge M, Steinseth EB. Unge jenters oppfatning av hvordan stress påvirker kroppen deres : En fenomenografisk studie. NorTidHelse [Internett]. 20. august 2021 [sitert 16. mai 2022];17(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5764