1.
Renberg H, Sommerseth E, Johannessen A. Hvorfor velger ikke flere menn jordmoryrket? En kvalitativ studie med mannlige sykepleierstudenter. NorTidHelse [Internett]. 14. januar 2022 [sitert 27. september 2023];18(1). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5768