1.
Andersen IA, Øygard SH, Fossøy AB, Gornitshni KS. Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta. NorTidHelse [Internett]. 18. oktober 2022 [sitert 16. juni 2024];18(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6210