1.
Grue M, Hofsø K, Dihle A, Steindal SA. Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie. NorTidHelse [Internett]. 15. desember 2023 [sitert 12. april 2024];19(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6490