1.
Sønderskov M. Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?. NorTidHelse [Internett]. 19. september 2023 [sitert 17. juli 2024];19(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6582