1.
Kitzmüller G, Clancy A. Leder, Trøstens betydning i helsevesenets rom. NorTidHelse [Internett]. 12. mai 2023 [sitert 30. november 2023];18(3). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/7022