Finn fram i forfatterregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

A

Aars, Marianne, Universitetet i Tromsø (Norge)
Aars, Marianne, Norsk fysioterapiforbund
Aars, Nils A. (Norge)
Aarseth, Elfrid Margrete, Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon (Norge)
Almvik, Arve, Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avdeling for helsefag, Steinkjer, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim (Norge)
Alsaker, Sissel, Høgskolen i Sor-Trøndelag, Avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Alstveit, Marit, Universitetet i Stavanger og UiT Norges arktiske universitet (Norge)
Alteren, Johanne, Nord universitet Mo i Rana (Norge)
Alteren, Johanne, Nord universitet (Norge)
Alvsvåg, Herdis, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Amundsen, Marie-Lisbet, Høgskolen i Vestfold (Norge)
Andenæs, Randi, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Andersen, Pernille Tangaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet (Danmark)
André, Beate, Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Andrews, Therese Marie, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (Norge)
Andvig, Ellen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Antonsen, Elisabeth, Korshagen boliger, Skedsmo kommune
Arntsen, Camilla, Statoil ASA (Norge)

B

Bachke, Carl Christian, Universitetet i Agder (Norge)
Bachmann, Liv, Høgskolen i Molde
Bak, Carsten Kronborg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet (Danmark)
Baklien, Bergljot, Statens institutt for rusmiddelforskning (Norge)
Bergum, Inger Elisabeth, Høgskolen i Molde
Berthinussen, Ingrid S., Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen (Norge)
Bingen, Susanne, Avdeling for Organisasjon og tjenesteutvikling
Birkeland, Arvid Karl, Høgskulen på Vestlandet (Norge)
Birkeland, Mari Hellesen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (Norge)
Bjerkeset, Ottar, Ottar Bjerkeset, Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, og Institutt for Nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Bjørk, Ida Torunn, Universitetet i Oslo (Norge)
Bjørkquist, Catharina, Høgskolen i Østfold (Norge)
Bjørlykhaug, Knut Ivar, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap. (Norge)
Bjørnerud, Kim Andre, Forsvaret, Betania Malvik (Norge)
Bjørnestad, John Olav, Universitetet i Agder (Norge)
Bjørnstad, Kari E., Rehabiliteringsseksjonen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark HF, Ulefossveien, 3710 Skien (Norge)
Bjørsland, Bente, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Bjørsland, Bente, Høgskolen i Hedemark, Avdeling for folkehelsefag (Norge)
Blekken, Lene Elisabeth, Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Boge, Jeanne, Høgskolen i Bergen (Norge)
Boge, Jeanne (Norge)
Bondas, Terese, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Campus Bodø (Norge)
Bondas, Terese, Universitet i Nordland, Profesjonshøgskolen (Norge)
Bongaard, Rob, Høgskolen i Telemark 3901 Porsgrunn (Norge)
Borg, Marit, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for forsking innen psykisk helse og rus (IFPR)
Borg, Marit, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap. (Norge)
Borg, Marit, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Brask, Ole David, Høgskolen i Molde
Brataas, Hildfrid V., Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag (Norge)
Brataas, Hildfrid V., Høgskolen i Nord-Trøndelag Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge (Norge)
Brataas, Hildfrid V., Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag (Norge)
Brataas, Hilfrid V., Høgskolen i Nord-Trøndelag (Norge)
Breivik, Marit, Høgskolen i Bergen (Norge)
Brenden, Trine Kopperud, Lier kommune (Norge)
Brinchmann, Berit Støre, Universitetet i Nordland
Brunborg, Birgit, VID vitenskapelige høgskole (Norge)
Brunstad, Anne, Høgskolen i Bergen Institutt for videreutdanning Jordmorutdanningen (Norge)
Bruun, Stine Gjessing, Høgskolen i Vestfold (Norge)
Bygdnes, Anne Marit, Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune, Helse- og omsorgsavdeling

C

Callewaert, Staf
Cheetham, Nina Bøhle, UiT Norges arktiske universitet (Norge)
Christiansen, Bjørg, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Christiansen, Bjørg, Høgskolen i Oslo og Akershus
Christiansen, Wenche Skeivoll, Sørlandets sykehus HF Kristiansand (Norge)
Clausen, Camilla Tykgaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet. (Danmark)

D

Dale, Karl Yngvar, Høgskolen i Molde (Norge)
De Smedt, Svenja Eidesen, UIT-Norges arktiske universitet (Norge)
Debesay, Jonas, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Drageset, Ingrid, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Norge)
Drageset, Ingrid, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultetInstitutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Drageset, Sigrunn, Institutt for videreutdanning Avdeling for Helse og Sosialfag Høgskolen i Bergen (Norge)
Dragsten, Frode, Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag, Trondheim (Norge)
Dræbel, Tania, University College Sjælland, Campus Roskilde (Danmark)
Dyb, Kari, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord- Norge, Tromsø og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) Universitetet i Tromsø

E

Eckardt, Jens Peter, Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende Læderstræde 34, 4, 1201 København K. Danmark E-mail: jpj@bedrepsykiatri.dk / Tlf. 28943288. Danmark E-mail: jp-mail@hotmail.com (Danmark)
Eckardt, Jens Peter, Bedre Psykiatri (Danmark)
Egge, Hilde, Høyskolen Diakonova, fra 1.1.18: VID, vitenskapelig høgskole (Norge)
Einarsen, Kari Anne, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Eines, Trude Fløystad, Høgskoleni Molde, Avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Eines, Trude Fløystad, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Eliassen, Eli (Norge)
Ellingsen, Sidsel, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Elstad, Ingunn, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Elstad, Ingunn, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (Norge)
Endresen, Arne, Universitetet i Stavanger (Norge)
Engedal, Knut, Oslo Universitetssykehus (Norge)
Eri, Tine Schauer, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Evensen, Aud, Høgskolen i Nord-Trøndelag (Norge)
Evensen, Aud, Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling helsefag (Norge)
Evju, Anne Svelstad, Avdeling for helse og samfunn, Høgskolen i Narvik

F

Fagerland, Tone, Universitetet i Nordland (Norge)
Fagerström, Lisbeth, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Fause, Åshild, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø (Norge)
Fegran, Liv, Universitetet i Agder (Norge)
Fensli, Marthe M. F., Universitetet i Agder (Norge)
Fensli, Marthe M.F., Senter for omsorgsforskning, Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad
Finbråten, Hanne Søberg, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse (Norge)
Finstad, Helga Helland
Finstad, Helga Helland, Universitetet i Nordland
Finstad, Helga Helland, Enhet for sykepleie og helsefag, Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland
Finstad, Helga Helland, Høgskolen i Bodø (Norge)
Flateland, Sylvi M., Universitetet i Agder (Norge)
Flateland, Sylvi Monika, Senter for omsorgsforskning, Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Kristiansand (Norge)
Flo, Jill, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Foreman, Rebecca Jane, Kirurgisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus
Forinder, Ulla, Nordiska Høgskolen for Folkehelsevitenskap (Sverige)
Foss, Christina, Universitetet i Oslo (Norge)
Fossøy, Aud Berit, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Fossøy, Aud Berit, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Fougner, Marit, Høgskolen i Oslo Avdeling for Helsefag bachelorutdanningen i fysioterapi studieretning mensendieck (Norge)
Fredriksen, Svein-Tore Dreyer, Høgskolen i Harstad (Norge)
Fredriksen, Sven-Tore Dreyer, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen (Norge)
From, Ingrid (Sverige)
Furunes, Kari Anita, Meråkers Sanitetsforenings Kurbad AS (Norge)
Fylling, Grete, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Førland, Oddvar

G

Galek, Joanna, Høgskulen på Vestlandet (Norge)
Gammersvik, Åse, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Gjengedal, Eva Johanne, Høgskolen i Molde (Norge)
Gjengedal, Eva
Gjengedal, Eva, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, professor II ved Høgskolen i Molde. (Norge)
Glavin, Kari, Høyskolen Diakonova (Norge)
Gran, Siv Venke, Høgskolen i Buskerud, Avd. helsefag
Gråwe, Rolf W., Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Postboks 3250, Sluppen, 7000 Trondheim (Norge)
Gregersen, Anne-Grethe, Høgskolen i Østfold (Norge)
Gressnes, Thomas, Høgskolen i Harstad, Økonomi og samfunnsfag
Gripsrud, Birgitta Haga, Forskningsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus (Norge)
Grov, Ellen Karine, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Grov, Ellen Karine, OsloMet Storbyuniversitet, Oslo (Norge)
Grov, Ellen Karine, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Grov, Ellen Karine, Universitetet i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Grov, Ellen-Karine, Høgskulen på Vestlandet og OsloMet-storbyuniversitetet (Norge)
Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Guttormsen, Thorbjørg, Universitetet i Tromsø (Norge)
Gylløw, Kjersti, VID Diakonhjemmet høgskole (Norge)

H

Hagen, Berit, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Hagtvedt, Mari Landsverk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Halding, Anne-Grethe, Høgskulen i Sogn og Fjordane (Norge)
Hallandvik, Jan Erik, Institutt for Psykososial helse. Universitetet i Agder (Norge)
Hallandvik, Jan-Erik, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for psykososial helse. Universitetet i Agder
Halvorsen, Anne, Universitetet i Agder (Norge)
Halvorsrud, Liv, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Hamran, Torun, Torunn Hamran, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Handeland, Jorunn Aas, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo (Norge)
Hansen, Ellen Sæter, Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus FoU-enheten Sykehuset Buskerud (Norge)
Hansen, Gunnar Vold, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag (Norge)
Hanssen, Helene, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. (Norge)
Hanssen, Helene, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag (Norge)
Hanssen, Tove Aminda, Universitetssykehuset Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet
Haugan, Nancy, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger
Haugård, Ellinor, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen (Norge)
Haugdahl, Hege S., Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF
Hauge, Kari Westad, Høgskolen i Molde (Norge)
Hauge, Kari Westad, Høgskolen i Molde, avd. for helse- og sosialfag (Norge)
Hauge, Solveig, Høgskolen i Telemark (Norge)
Haugsmyr, Eli, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus (Norge)
Haukanes, Haldis, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen (Norge)
Haukom, Margareth Gauslaa, Haraldsplass diakonale høgskole (Norge)
Heggdal, Wenche Mongstad, Høgskolen i Molde
Helgesen, Ann Karin, Høgskolen i Østfold (Norge)
Hjelle, Kari Margrete, Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi (Norge)
Hole, Torstein (Norge)
Hov, Reidun, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Hovland, Gro, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag (Norge)
Hukkelås, Britt, St. Olavs Hospital HF (Norge)
Husebø, Sissel Eikeland, Universitetet i Stavanger, Kirurgisk klinikk, Stavanger universitetssjukehus
Hynne, Astrid Bjørnerheim, Høgskulen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning (Norge)
Hynne, Astrid Bjørnerheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for atferdsvitenskap (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap (Norge)
Høium, Kari, HiOA
Høye, Sevald, Høgskolen i Hedmark (Norge)

I

Igesund, Unni, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet (Norge)
Inderhaug, Hans, Høgskolen i Molde

J

Jacobsen, Frode F.
Jensen, Inger, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg (Danmark)
Jensen, Jens Peter Dam Eckardt, Bedre psykiatri, Frederiksberg Danmark (Danmark)
Jensen, Lene Bjerke, Nitor AS, Lørenskog kommune
Jensen, Renate, Frydenhaug skole og ressurssenter (Norge)
Johannesen, Berit, Universitetet i Agder
Johannessen, Aud, Sykehuset i Vestfol, Høgskolen i Sørøst-Norge (Norge)
Johannessen, Berit, Institutt for Helse og Sykepleievitenskap. Universitetet i Agder (Norge)
Johannessen, Berit, Universitetet i Agder
Johannessen, Berit, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for helse og sykepleievitenskap. Universitetet i Agder. (Norge)
Johansen, Venke Frederike, Fakultet for helse- og idrettsfag, Universitetet i Agder (Norge)
Johnsgaard, Tone, Høgskolen i Bergen (Norge)
Jullumstrø, Sidsel, St. Olavs Hospital HF (Norge)
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Jystad, Marte A., Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 0158 Oslo (Norge)
Jægtvik, Trude, Nord universitet (Norge)
Jørgensen, Øyvind, Personal- og Organisasjonsavdelinga Helse Bergen HF (Norge)

K

Karlsen, Nina, VID vitenskapelige høgskole (Norge)
Karlsen, Rune, Universitetet i Nordland
Karlsen, Tor-Ivar, Universitetet i Agder, Institutt for helse og sykepleievitenskap og Senter for sykelig overvekt i Helse Sørøst, Sykehuset Vestfold HH (Norge)
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Karlsson, Bengt Eirik, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap. (Norge)
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (Norge)
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for forsking innen psykisk helse og rus (IFPR (Norge)
Kasen, Anne, Universitetet i Nordland, Enheten för vårdvetenskap. Åbo Akademi, Vasa, Finland (Norge)
Killie, Paul A., Lovisenberg Diakonale Høgskole (Norge)
Kirchhoff, Jörg W., Høgskolen i Østfold (Norge)
Kitzmüller, Gabriele (Norge)
Kleiven, Hanne Hestvik, Trøndelag Forskning og Utvikling AS. (Norge)
Klette, Gøril Salomonsen, Bodø videregående skole, helse og oppvekst (Norge)
Klintwall, Lars, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Knudsen, Liv-Berit, Universitetet i Tromsø (Norge)
Knudsen Gullslett, Monika, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Knutsen, Ingrid Ruud, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Kobbeltvedt, Therese, Norges Handelshøyskole, Institutt for Strategi og Ledelse (Norge)
Kongsgård, Bente, Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap, Bachelor i vernepleie
Korsnes, Maria Stylianou, Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon (Norge)
Kristensen, Dorte Vesterager, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. (Norge)
Kristiansen, Maria, Københavns Universitet (Danmark)
Kronborg Bak, Carsten, Aalborg Universitet (Sverige)
Kuburović, Jelena, Oslo kommune, Ullern hjemmetjeneste (Norge)
Kuosa, Kirsti Inkeri
Kvalevaag, Helga Karin, Helse Fonna, Haugesund Sjukehus, Geriatrisk avdeling (Sverige)
Kvam, Fred Ivan, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen (Norge)
Kvangarsnes, Marit, Høgskulen i Ålesund, avdeling for helsefag Helse Møre og Romsdal (Norge)
Kvangarsnes, Marit, Høgskolen i Ålesund
Kvangarsnes, Marit, Høgskolen i Ålesund (Norge)
Kvangarsnes, Marit (Norge)
Kvarme, Lisbeth Gravdal, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Kvellestad, Kristine, Tjenesteutvikler Grorud helsestasjon, Oslo. (Norge)
Kvigne, Kari, Nord universitet og Høgskolen i Hedmark (Norge)
Kvigne, Kari, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag og Høgskolen i Sogn og Fjordane, Avd. helsefag
Kvigne, Kari, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Kvigne, Kari, Høgskulen i Hedmark og Nord universitet, Sandnessjøen (Norge)
Kvigne, Kari Johanne, Nord universitet og Høgskulen Innlandet (Norge)
Kymre, Ingjerd Gåre, Universitetet i Nordland (Norge)
Kyrkjebø, Dagrun, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag

L

Landmark, Bjørg Th., Høgskolen i Buskerud, Avd. helsefag (Norge)
Landstad, Bodil, Høgskolen i Nord-Trøndelag; Mittuniversitetet (Norge)
Langeland, Eva
Larsen, Inger Beate, Universitetet i Agder (Norge)
Larsen, Inger Beate, Universitetet i Agder (Norge)
Larsen, Monica Holm, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Larsen, Toril Agnete, Universitetet i Tromsø (Norge)
Larsen, Torill M. B., Psykologisk fakultet , Hemil-senteret, Universitet i Bergen (Norge)
Leegaard, Marit, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Lid, Else Marie, Nord universitet, Sandnessjøen (Norge)
Lillevik, Ole Greger, Høgskolen i Narvik (Norge)
Lindseth, Anders, Universitetet i Nordland
Lindwall, Lillemor, Karlstads universitet (Sverige)
Liveng, Anne, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitetet, Roskilde (Danmark)
Ljunggren, Birgitte, Trøndelag Forskning og Utvikling AS. (Norge)
Lode, Kirsten, Forskningsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus (Norge)
Löfmark, Anna, Høgskulen på Vestlandet Høgskolen i Gävle (Sverige)

1 - 250 av 434 elementer    1 2 > >>