- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

*

*, *, UiT The Arctic University of Norway

M

Aars, Marianne, Norsk fysioterapiforbund
Aars, Marianne, Universitetet i Tromsø (Norge)

N

Aars, Nils A.

E

Aarseth, Elfrid Margrete, Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon

A

Almvik, Arve, Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avdeling for helsefag, Steinkjer, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), NTNU Samfunnsforskning AS, Trondheim

S

Alsaker, Sissel, Høgskolen i Sor-Trøndelag, Avd. for helse- og sosialfag

M

Alstveit, Marit, Universitetet i Stavanger og UiT Norges arktiske universitet

J

Alteren, Johanne, Nord universitet
Alteren, Johanne, Nord universitet Mo i Rana

H

Alvsvåg, Herdis, Haraldsplass diakonale høgskole

M

Amundsen, Marie-Lisbet, Høgskolen i Vestfold

R

Andenæs, Randi, Høgskolen i Oslo og Akershus

P

Andersen, Pernille Tangaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet

B

André, Beate, Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning

T

Andrews, Therese Marie, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

E

Andvig, Ellen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Antonsen, Elisabeth, Korshagen boliger, Skedsmo kommune

C

Arntsen, Camilla, Statoil ASA
Ask, Cathrine, Seksjon for avrusning Ålesund behandlingssenter Klinikk for psykisk helse og rus Helse Møre og Romsdal
Bachke, Carl Christian, Universitetet i Agder

L

Bachmann, Liv, Høgskolen i Molde

C

Bak, Carsten Kronborg, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

B

Baklien, Bergljot, Statens institutt for rusmiddelforskning

I

Bergum, Inger Elisabeth, Høgskolen i Molde
Berthinussen, Ingrid S., Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen

S

Bingen, Susanne, Avdeling for Organisasjon og tjenesteutvikling

A

Birkeland, Arvid Karl, Høgskulen på Vestlandet

M

Birkeland, Mari Hellesen, Høgskolen i Sør-Trøndelag

J

Bjerkan, Jorunn, Nord universitet

O

Bjerkeset, Ottar, Ottar Bjerkeset, Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, og Institutt for Nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

I

Bjørk, Ida Torunn, Universitetet i Oslo

C

Bjørkquist, Catharina, Høgskolen i Østfold

K

Bjørlykhaug, Knut Ivar, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap.
Bjørnerud, Kim Andre, Forsvaret, Betania Malvik

J

Bjørnestad, John Olav, Universitetet i Agder

K

Bjørnstad, Kari E., Rehabiliteringsseksjonen, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark HF, Ulefossveien, 3710 Skien

B

Bjørsland, Bente, Høgskolen i Hedemark, Avdeling for folkehelsefag
Bjørsland, Bente, Høgskolen i Hedmark

L

Blekken, Lene Elisabeth, Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning

J

Boge, Jeanne
Boge, Jeanne, Høgskolen i Bergen

T

Bondas, Terese, Universitet i Nordland, Profesjonshøgskolen
Bondas, Terese, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, Campus Bodø

R

Bongaard, Rob, Høgskolen i Telemark 3901 Porsgrunn

M

Borg, Marit, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for forsking innen psykisk helse og rus (IFPR)
Borg, Marit, Høgskolen i Buskerud (Norge)
Borg, Marit, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

O

Brask, Ole David, Høgskolen i Molde

H

Brataas, Hildfrid V., Høgskolen i Nord-Trøndelag Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge
Brataas, Hildfrid V., Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag
Brataas, Hildfrid V., Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag
Brataas, Hildfrid Vikkelsmo, Nord universitet
Brataas, Hilfrid V., Høgskolen i Nord-Trøndelag

M

Breivik, Marit, Høgskolen i Bergen

T

Brenden, Trine Kopperud, Lier kommune

B

Brinchmann, Berit Støre, Universitetet i Nordland
Brunborg, Birgit, VID vitenskapelige høgskole

A

Brunstad, Anne, Høgskolen i Bergen Institutt for videreutdanning Jordmorutdanningen

S

Bruun, Stine Gjessing, Høgskolen i Vestfold

A

Bygdnes, Anne Marit, Anne Marit Bygdnes, Kvæfjord kommune, Helse- og omsorgsavdeling

S

Callewaert, Staf

N

Cheetham, Nina Bøhle, UiT Norges arktiske universitet

B

Christiansen, Bjørg, Høgskolen i Oslo og Akershus
Christiansen, Bjørg, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)

W

Christiansen, Wenche Skeivoll, Sørlandets sykehus HF Kristiansand

C

Clausen, Camilla Tykgaard, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet.

K

Dahl, Kari, OsloMet - Storbyuniversitet
Dale, Karl Yngvar, Høgskolen i Molde

S

De Smedt, Svenja Eidesen, UIT-Norges arktiske universitet

J

Debesay, Jonas, Høgskolen i Oslo og Akershus

I

Drageset, Ingrid, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Drageset, Ingrid, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultetInstitutt for helse- og omsorgsfag

S

Drageset, Sigrunn, Institutt for videreutdanning Avdeling for Helse og Sosialfag Høgskolen i Bergen

F

Dragsten, Frode, Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag, Trondheim

T

Dræbel, Tania, University College Sjælland, Campus Roskilde

K

Dyb, Kari, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord- Norge, Tromsø og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging (ISS) Universitetet i Tromsø

J

Eckardt, Jens Peter, Bedre Psykiatri
Eckardt, Jens Peter, Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende Læderstræde 34, 4, 1201 København K. Danmark E-mail: jpj@bedrepsykiatri.dk / Tlf. 28943288. Danmark E-mail: jp-mail@hotmail.com

H

Egge, Hilde, Høyskolen Diakonova, fra 1.1.18: VID, vitenskapelig høgskole

K

Einarsen, Kari Anne, Haraldsplass diakonale høgskole

T

Eines, Trude Fløystad, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag
Eines, Trude Fløystad, Høgskoleni Molde, Avd. for helse- og sosialfag

E

Eliassen, Eli

S

Ellingsen, Sidsel, Haraldsplass diakonale høgskole

I

Elstad, Ingunn, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
Elstad, Ingunn, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (Norge)

A

Endresen, Arne, Universitetet i Stavanger

K

Engedal, Knut, Oslo Universitetssykehus

T

Eri, Tine Schauer, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

A

Evensen, Aud, Høgskolen i Nord-Trøndelag Avdeling helsefag
Evensen, Aud, Høgskolen i Nord-Trøndelag
Evju, Anne Svelstad, Avdeling for helse og samfunn, Høgskolen i Narvik

T

Fagerland, Tone, Universitetet i Nordland

L

Fagerström, Lisbeth, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Å

Fause, Åshild, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

L

Fegran, Liv, Universitetet i Agder

M

Fensli, Marthe M. F., Universitetet i Agder
Fensli, Marthe M.F., Senter for omsorgsforskning, Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Grimstad

H

Finbråten, Hanne Søberg, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse
Finstad, Helga Helland
Finstad, Helga Helland, Enhet for sykepleie og helsefag, Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland
Finstad, Helga Helland, Universitetet i Nordland
Finstad, Helga Helland, Høgskolen i Bodø (Norge)

S

Flateland, Sylvi M., Universitetet i Agder
Flateland, Sylvi Monika, Senter for omsorgsforskning, Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Kristiansand

J

Flo, Jill, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

R

Foreman, Rebecca Jane, Kirurgisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus

U

Forinder, Ulla, Nordiska Høgskolen for Folkehelsevitenskap

C

Foss, Christina, Universitetet i Oslo

A

Fossøy, Aud Berit, Høgskulen i Sogn og Fjordane

M

Fougner, Marit, Høgskolen i Oslo Avdeling for Helsefag bachelorutdanningen i fysioterapi studieretning mensendieck

S

Fredriksen, Svein-Tore Dreyer, Høgskolen i Harstad
Fredriksen, Sven-Tore Dreyer, Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen

I

From, Ingrid

K

Furunes, Kari Anita, Meråkers Sanitetsforenings Kurbad AS

G

Fylling, Grete, Høgskolen i Ålesund

O

Førland, Oddvar

J

Galek, Joanna, Høgskulen på Vestlandet

Å

Gammersvik, Åse, Haraldsplass diakonale høgskole

E

Gjengedal, Eva
Gjengedal, Eva, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, professor II ved Høgskolen i Molde. (Norge)
Gjengedal, Eva Johanne, Høgskolen i Molde

K

Glavin, Kari, Høyskolen Diakonova
Glavin, Kari, VID Vitenskapelige Høgskole Studiested Diakonova P.b. 184 Vinderen, NO-0319 Oslo www.vid.no

S

Gran, Siv Venke, Høgskolen i Buskerud, Avd. helsefag

R

Gråwe, Rolf W., Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Postboks 3250, Sluppen, 7000 Trondheim

A

Gregersen, Anne-Grethe, Høgskolen i Østfold

T

Gressnes, Thomas, Høgskolen i Harstad, Økonomi og samfunnsfag

B

Gripsrud, Birgitta Haga, Forskningsavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus

E

Grov, Ellen Karine, Høgskolen i Buskerud
Grov, Ellen Karine, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Grov, Ellen Karine, OsloMet Storbyuniversitet, Oslo
Grov, Ellen Karine, Universitetet i Oslo Høgskulen i Sogn og Fjordane
Grov, Ellen-Karine, Høgskulen på Vestlandet og OsloMet-storbyuniversitetet

C

Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag
Grønvik, Cecilie Katrine Utheim, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag

T

Guttormsen, Thorbjørg, Universitetet i Tromsø

K

Gylløw, Kjersti, VID Diakonhjemmet høgskole

B

Hagen, Berit, Høgskolen i Ålesund

M

Hagtvedt, Mari Landsverk, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

A

Halding, Anne-Grethe, Høgskulen i Sogn og Fjordane

J

Hallandvik, Jan Erik, Institutt for Psykososial helse. Universitetet i Agder
Hallandvik, Jan-Erik, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for psykososial helse. Universitetet i Agder

A

Halvorsen, Anne, Universitetet i Agder

L

Halvorsrud, Liv, Høgskolen i Oslo og Akershus

T

Hamran, Torun, Torunn Hamran, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

M

Hanche-Olsen, Marte, Poliklinisk seksjon Ålesund behandlingssenter Klinikk for psykisk helse og rus Helse Møre og Romsdal

J

Handeland, Jorunn Aas, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

E

Hansen, Ellen Sæter, Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus FoU-enheten Sykehuset Buskerud

G

Hansen, Gunnar Vold, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag

H

Hanssen, Helene, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag
Hanssen, Helene, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag.

T

Hanssen, Tove Aminda, Universitetssykehuset Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet

K

Haraldstad, Kristin, Universitetet i Agder

N

Haugan, Nancy, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger

E

Haugård, Ellinor, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen

H

Haugdahl, Hege S., Forsknings- og Utviklingsavdelingen, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF

K

Hauge, Kari Westad, Høgskolen i Molde
Hauge, Kari Westad, Høgskolen i Molde, avd. for helse- og sosialfag

S

Hauge, Solveig, Høgskolen i Telemark

E

Haugsmyr, Eli, Kirurgisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus

H

Haukanes, Haldis, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen

M

Haukom, Margareth Gauslaa, Haraldsplass diakonale høgskole

W

Heggdal, Wenche Mongstad, Høgskolen i Molde

A

Helgesen, Ann Karin, Høgskolen i Østfold

N

Hellesø, Nanna, Nord universitet

L

Herigstad, Linda, Oslo kommune

K

Hjelle, Kari Margrete, Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi

T

Hole, Torstein

R

Hov, Reidun, Høgskolen i Hedmark

G

Hovland, Gro, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag

B

Hukkelås, Britt, St. Olavs Hospital HF

S

Husebø, Sissel Eikeland, Universitetet i Stavanger, Kirurgisk klinikk, Stavanger universitetssjukehus

A

Hynne, Astrid Bjørnerheim, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Hynne, Astrid Bjørnerheim, Høgskulen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning

K

Høium, Kari, HiOA
Høium, Kari, Høgskolen i Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap (Norge)
Høium, Kari, Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for atferdsvitenskap
Høium, Kari, Høgskolen i Oslo og Akershus
Høium, Kari, OsloMet – storbyuniversitetet

S

Høye, Sevald, Høgskolen i Hedmark

U

Igesund, Unni, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet

H

Inderhaug, Hans, Høgskolen i Molde

F

Jacobsen, Frode F.

R

Jakobsen, Rita, Lovisenberg diakonale høgskole

I

Jensen, Inger, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg

J

Jensen, Jens Peter Dam Eckardt, Bedre psykiatri, Frederiksberg Danmark

L

Jensen, Lene Bjerke, Nitor AS, Lørenskog kommune

R

Jensen, Renate, Frydenhaug skole og ressurssenter

B

Johannesen, Berit, Universitetet i Agder

A

Johannessen, Aud, Sykehuset i Vestfol, Høgskolen i Sørøst-Norge

B

Johannessen, Berit, Universitetet i Agder
Johannessen, Berit, Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap. Institutt for helse og sykepleievitenskap. Universitetet i Agder. (Norge)
Johannessen, Berit, Institutt for Helse og Sykepleievitenskap. Universitetet i Agder

V

Johansen, Venke Frederike, Fakultet for helse- og idrettsfag, Universitetet i Agder

T

Johnsgaard, Tone, Høgskolen i Bergen

S

Jullumstrø, Sidsel, St. Olavs Hospital HF
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag (Norge)
Julnes, Signe Gunn, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk, avdeling for helse og sosialfag

M

Jystad, Marte A., Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 0158 Oslo

T

Jægtvik, Trude, Nord universitet

Ø

Jørgensen, Øyvind, Personal- og Organisasjonsavdelinga Helse Bergen HF

N

Karlsen, Nina, VID vitenskapelige høgskole

R

Karlsen, Rune, Universitetet i Nordland

T

Karlsen, Tor-Ivar, Universitetet i Agder, Institutt for helse og sykepleievitenskap og Senter for sykelig overvekt i Helse Sørøst, Sykehuset Vestfold HH

B

Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Karlsson, Bengt, Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for forsking innen psykisk helse og rus (IFPR
Karlsson, Bengt Eirik, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

A

Kasen, Anne, Universitetet i Nordland, Enheten för vårdvetenskap. Åbo Akademi, Vasa, Finland

P

Killie, Paul A., Lovisenberg Diakonale Høgskole

J

Kirchhoff, Jörg W., Høgskolen i Østfold

G

Kitzmüller, Gabriele

H

Kleiven, Hanne Hestvik, Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

G

Klette, Gøril Salomonsen, Bodø videregående skole, helse og oppvekst

L

Klintwall, Lars, Høgskolen i Oslo og Akershus
Knudsen, Liv-Berit, Universitetet i Tromsø

M

Knudsen Gullslett, Monika, Høgskolen i Buskerud

I

Knutsen, Ingrid Ruud, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus

T

Kobbeltvedt, Therese, Norges Handelshøyskole, Institutt for Strategi og Ledelse

B

Kongsgård, Bente, Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for atferdsvitenskap, Bachelor i vernepleie

M

Korsnes, Maria Stylianou, Oslo Universitetssykehus HF Alderspsykiatrisk seksjon

D

Kristensen, Dorte Vesterager, Institutt for Sykepleievitenskap- Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

M

Kristiansen, Maria, Københavns Universitet

C

Kronborg Bak, Carsten, Aalborg Universitet

J

Kuburović, Jelena, Oslo kommune, Ullern hjemmetjeneste

K

Kuosa, Kirsti Inkeri

H

Kvalevaag, Helga Karin, Helse Fonna, Haugesund Sjukehus, Geriatrisk avdeling

F

Kvam, Fred Ivan, Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen

M

Kvangarsnes, Marit, Høgskolen i Ålesund
Kvangarsnes, Marit (Norge)
Kvangarsnes, Marit, Høgskolen i Ålesund
Kvangarsnes, Marit, Høgskulen i Ålesund, avdeling for helsefag Helse Møre og Romsdal

L

Kvarme, Lisbeth Gravdal, Høgskolen i Oslo og Akershus

K

Kvellestad, Kristine, Tjenesteutvikler Grorud helsestasjon, Oslo.
Kvigne, Kari, Høgskolen i Hedemark, Avd. for folkehelsefag og Høgskolen i Sogn og Fjordane, Avd. helsefag
Kvigne, Kari, Høgskolen i Hedmark (Norge)
Kvigne, Kari, Høgskulen i Hedmark og Nord universitet, Sandnessjøen
Kvigne, Kari, Nord universitet og Høgskolen i Hedmark
Kvigne, Kari Johanne, Nord universitet og Høgskulen Innlandet

I

Kymre, Ingjerd Gåre, Universitetet i Nordland

D

Kyrkjebø, Dagrun, Høgskulen i Sogn og Fjordane avdeling for helsefag

B

Landmark, Bjørg Th., Høgskolen i Buskerud, Avd. helsefag
Landstad, Bodil, Høgskolen i Nord-Trøndelag; Mittuniversitetet

E

Langeland, Eva

I

Larsen, Inger Beate, Universitetet i Agder

M

Larsen, Monica Holm, Høgskolen i Oslo og Akershus

T

Larsen, Toril Agnete, Universitetet i Tromsø

1 - 250 av 457 elementer    1 2 > >>