Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Kartlegging av astmaundervisning til barn og foreldre i barneavdelinger mellom 2004, 2006 og 2014 Sammendrag  PDF
Anne Trollvik, Liv-Grethe Kristoffersen Rajka, Gun Nordström
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Barneansvarliges rolle, knyttet til barn som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser – en fenomenografisk studie Sammendrag  PDF
Ann-Kjærsti Svalheim, Anne Kjersti Myhrene Steffenak
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Tenkning i sykepleie om eksklusjon av foreldre ved barns innleggelse i sykehus Sammendrag  PDF
Hildegunn Sundal, Karin Anna Petersen, Jeanne Boge
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon Sammendrag  PDF
Solveig Sørby, Liv Fegran
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre En hermeneutisk studie om kvinners situasjon i skjæringspunktet mellom yrkesliv og dobbelt omsorgsansvar Sammendrag  PDF
Ingrid S. Berthinussen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen
 
Volum 6, nr 1 (2010) Fødselen kom som et sjokk. Ni foreldrepars opplevelse av for tidlig fødsel Sammendrag  PDF
Ellen Sæter Hansen
 
1 - 6 av 6 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"