Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design Sammendrag  PDF
Aud Johannessen, Kirsten Thorsen
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Belastende livsvilkår: Pejlemærker for personalets møde med pårørende i psykiatrien Sammendrag  PDF
Jens Peter Eckardt
 
Volum 8, nr 2 (2012) Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data Sammendrag  PDF
Rita Sommerseth, Helene Hanssen
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Barneansvarliges rolle, knyttet til barn som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser – en fenomenografisk studie Sammendrag  PDF
Ann-Kjærsti Svalheim, Anne Kjersti Myhrene Steffenak
 
Volum 8, nr 1 (2012) Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter Sammendrag  PDF
Trude Fløystad Eines, Ingela Thylen
 
Volum 8, nr 2 (2012) ”Uten oss går det ikke” – pårørendes erfaringer med psykisk krise Sammendrag  PDF
Marit Borg, Ellinor Haugård, Bengt Karlsson
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet Sammendrag  PDF
Sylvi Monika Flateland, Ragnhild Skaar, Marthe M.F. Fensli, Ulrika Söderhamn
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids Sammendrag  PDF
Jens Peter Eckardt
 
Volum 7, nr 1 (2011) ”Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem Sammendrag  PDF
May Helen Midtbust, Else Lykkeslet, Kirsti Skovdahl
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Erfaringer med å være pårørende når en nærstående er døende Sammendrag  PDF
Betty-Ann Solvoll
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Å være pårørende når alternativ behandling tas i bruk i “kampen mot kreft” Sammendrag  PDF
Jannicke Rabben, Berit Johannessen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Selvmordsforebyggelse: Inddragelse af pårørende Sammendrag  PDF
Jens Peter Dam Eckardt Jensen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten Sammendrag  PDF
Helene Hanssen, Rita Sommerseth
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre En hermeneutisk studie om kvinners situasjon i skjæringspunktet mellom yrkesliv og dobbelt omsorgsansvar Sammendrag  PDF
Ingrid S. Berthinussen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen
 
Volum 9, nr 1 (2013) En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv Sammendrag  PDF
Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann, Anders Lindseth
 
1 - 15 av 15 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"