Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Studie av behandlingseffekt ved Raskere Tilbake-tilbudet hos Betania Malvik 2009-2015 Sammendrag  PDF
Kim Andre Bjørnerud, Morten Andreas Tvedt
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Nettverkserfaringer hos personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering Sammendrag  PDF
Aud Evensen, Hildfrid V. Brataas
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Tverrprofesjonell klinisk praksis for helsefagstudenter som en del av den ordinære praksisperioden, En casestudie fra en akutt geriatrisk-, slag - og rehabiliteringsavdeling Sammendrag  PDF
Dorte Vesterager Kristensen, Jill Flo, Lisbeth Fagerström
 
Volum 6, nr 2 (2010) Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering Sammendrag  PDF
Aud Evensen, Hilfrid V. Brataas, Bodil Landstad
 
Volum 5, nr 2 (2009) Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling Sammendrag  PDF
Hildfrid V. Brataas, Nancy Haugan
 
1 - 5 av 5 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"