Søk


 
Utgave Tittel
 
Volum 8, nr 2 (2012) ”Uten oss går det ikke” – pårørendes erfaringer med psykisk krise Sammendrag  PDF
Marit Borg, Ellinor Haugård, Bengt Karlsson
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Erfaringer med å være pårørende når en nærstående er døende Sammendrag  PDF
Betty-Ann Solvoll
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Å smi et tillitsforhold - helsepersonells erfaringer om samtalens vilkår i møte med pasienter og pårørende Sammendrag  PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Selvmordsforebyggelse: Inddragelse af pårørende Sammendrag  PDF
Jens Peter Dam Eckardt Jensen
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre En hermeneutisk studie om kvinners situasjon i skjæringspunktet mellom yrkesliv og dobbelt omsorgsansvar Sammendrag  PDF
Ingrid S. Berthinussen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen
 
1 - 5 av 5 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"