Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Nursing students’ perceptions of peer learning as a learning model in clinical practice and students’ learning through peer learning - an evaluation study Sammendrag  PDF
Karen Johanne Ugland Vae, Karen Johanne Vae, Helga Karin Kvalevaag, Anna Löfmark
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie Sammendrag  PDF
Therese Dwyer Løken, Jörg W. Kirchhoff
 
Volum 8, nr 1 (2012) Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier Sammendrag  PDF
Margareth Gauslaa Haukom, Karen Louise Pedersen, Nina Jenny Tresvik Monstad, Laila Storesund
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning Sammendrag  PDF
Kari Westad Hauge, Ole David Brask, Liv Bachmann, Inger Elisabeth Bergum, Wenche Mongstad Heggdal, Hans Inderhaug, Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Helsesøstres utfordringer for å fremme elevenes psykiske helse Sammendrag  PDF
Monica Holm Larsen, Bjørg Christiansen, Lisbeth Gravdal Kvarme
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Ansvarlighet i samarbeidet mellom ansatte og beboere i et kommunalt bofellesskap Sammendrag  PDF
Jonny Mækelæ
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Nyutdannede sykepleieres oppfatninger om tverrprofesjonell og tradisjonell studentpraksis som arena for tilegnelse av trygghet på rolle og ansvar Sammendrag  PDF
Kari Anita Furunes, Hildfrid V. Brataas
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg Sammendrag  PDF
Ragnhild Skaar, Marthe M. F. Fensli, Sylvi M. Flateland, Ulrika Söderhamn
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunale tjenester på pleie- og omsorgsfeltet. En kvalitativ studie Sammendrag  PDF
Marit Solbjør, Birgitte Ljunggren, Hanne Hestvik Kleiven
 
Volum 6, nr 2 (2010) Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger. Sammendrag  PDF
Elin Rødahl Thingnes, Ragna Stalsberg
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Aspekter ved samarbeidsrelasjoner mellom erfaringsmedarbeidere og brukere i psykisk helse- og rustjenester: En kvalitativ studie. Sammendrag  PDF
Bengt Eirik Karlsson, Marit Borg, Esther Ogundipe, Tommy Lunde Sjåfjell, Knut Ivar Bjørlykhaug
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Enveiskjørt samarbeid? En studie av kommunale ledere og legers erfaringer fra samarbeid med helseforetak om kommunale akutte døgnenheter Sammendrag  PDF
Marianne Sundlisæter Skinner
 
1 - 12 av 12 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"