Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Kartlegging av astmaundervisning til barn og foreldre i barneavdelinger mellom 2004, 2006 og 2014 Sammendrag  PDF
Anne Trollvik, Liv-Grethe Kristoffersen Rajka, Gun Nordström
 
Volum 8, nr 2 (2012) Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data Sammendrag  PDF
Rita Sommerseth, Helene Hanssen
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis Sammendrag  PDF
Inger Utne, Marit Leegaard, Gro Røkholt
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Nyutdannede jordmødres vurdering av utdanning, klinisk kompetanse og arbeidsforhold Sammendrag  PDF
Mari Landsverk Hagtvedt, Tine Schauer Eri
 
1 - 4 av 4 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"