Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Munnstell og munnhygiene til medisinske pasienter. En kartlegging blant sykepleiere i medisinsk avdeling Sammendrag  PDF
Nina Karlsen, Birgit Brunborg
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Godt – eller godt nok? Hvordan opplever sykepleiere idealer og realiteter i utøvelsen av yrket? Sammendrag  PDF
Bjørg Christiansen, Ida Torunn Bjørk
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Nyutdannede sykepleieres oppfatninger om tverrprofesjonell og tradisjonell studentpraksis som arena for tilegnelse av trygghet på rolle og ansvar Sammendrag  PDF
Kari Anita Furunes, Hildfrid V. Brataas
 
Volum 8, nr 2 (2012) Familieperspektivet i sykepleierutdanning og yrkesutøvelse Sammendrag  PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter Sammendrag  PDF
Rita Solbakken, Terese Bondas
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Implementering av forskningsbasert bacheloreksamen i sykepleie – prosess og erfaring Sammendrag  PDF
Ragnhild Michaelsen, Torill Skrondal, Ingela Thylén
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Forbedring av rutiner rundt pasienter med vagusnervestimulator Sammendrag  PDF
Christine Tørris, Kari Helen Schøyen, Elin Merete Wiklund
 
Volum 9, nr 1 (2013) Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag Sammendrag  PDF
Åshild Fause
 
Volum 9, nr 1 (2013) Sykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene Sammendrag  PDF
Karen Louise Pedersen, Kari Anne Einarsen
 
Volum 6, nr 1 (2010) Evidens – et sentralt begrep i profesjonell sykepleie? Sammendrag  PDF
Liv-Helen Odland
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem Sammendrag  PDF
Paul A. Killie, Jonas Debesay
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Simulering som læringsmetode kan bidra til økt sykepleiefaglig handlingskompetanse i rurale strøk Sammendrag  PDF
Eva Tharaldsteen, Inger Skoglund
 
1 - 12 av 12 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"