Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Utvikling av et manualbasert verktøy for veiledning av studenter i praksis - et bidrag til å styrke kvaliteten på utdanningen Sammendrag  PDF
Kari Høium, Christine Tørris
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Livsstilsendring – hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter? Sammendrag  PDF
Kari Høium, Renate Jensen
 
Volum 7, nr 2 (2011) Refleksjon som verktøy for kompetanseheving blant ansatte i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede - å sette sin egen praksis under lupen gjennom veiledning Sammendrag  PDF
Kari Høium, Lene Bjerke Jensen, Solfrid Westli, Elisabeth Antonsen
 
Volum 7, nr 2 (2011) Turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten Sammendrag  PDF
Hege S. Haugdahl, Astri Vikan, Ottar Bjerkeset, Torun Hamran
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Verdier i helse- og omsorgstjenesten. Hvordan kan reflekterende veiledning bidra til økt fokus på kommunens faglige verdigrunnlag? Sammendrag  PDF
Kari Høium, Susanne Bingen
 
Volum 5, nr 2 (2009) Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Sammendrag  PDF
Kari Høium
 
1 - 6 av 6 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"