Målbryting https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting <p><em>Målbryting</em> is a peer-reviewed Open Access journal owned by SONE (Sociolinguistic Network in Norway) which is a group of scholars working on the intersection between language and society.</p> en-US <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:<br><br></p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder copyright og gir tidsskriftet retten til første publisering samtidig som verket lisensieres med en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><span style="color: #ca006c;">Creative Commons Attribution 4.0 International lisens</span></a> som tillater andre å dele verket, forutsatt at verkets forfatter og første publisering i tidsskriftet krediteres.</li> <li class="show">Forfattere kan inngå separate, ikke-eksklusive avtaler om annen distribusjon av tidsskriftets publiserte utgave av verket (f.eks. egenarkivering i et vitenarkiv eller publisering i en bok), så lenge førstepubliseringen i tidsskriftet krediteres.</li> <li class="show">Forfattere tillates og oppmuntres til å gjøre verket tilgjengelig på nettet (f.eks. i et vitenarkiv eller på andre nettsider) før og under innlevering, da dette kan lede til nyttige menings- og kunnskapsutvekslinger og til tidligere og mer sitering av det publiserte verket. (Se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #ca006c;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> ase.mette.johansen@uit.no (Åse Mette Johansen) septentrio@ub.uit.no (Aysa Ekanger) Fri, 11 Jun 2021 17:45:01 +0200 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Blikk for språk: Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5820 Ragni Vik Johnsen Copyright (c) 2021 Ragni Vik Johnsen https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5820 Fri, 11 Jun 2021 00:00:00 +0200