Ønsker du å sende inn bidrag til dette tidsskriftet? I så fall bør du sette deg inn i retningslinjene for tidsskriftetsseksjonene under «Om» tidsskriftet, og «Forfatterinstruks». Forfattere må registrere seg i tidsskriftet før de kan sende inn bidrag. Hvis du allerede er registrert, kan du ganske enkelt logge inn og starte innleveringen. Standardlisensen for artiklene som blir publisert i dette tidsskriftet, er Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens. Tidsskriftet krever ingen forfatterbetaling ("article processing charges", "article submission charges").