[1]
Schimanski, J. and Spring, U. 2007. Mottakelse/mottakelse; Tilbakekomstene til den østerrikskungarske nordpolekspedisjonen, 1872-1874. Nordlit. 22 (Apr. 2007), 143–166. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1575.