[1]
Eriksen, R. 2011. Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910). Nordlit. 27 (Jun. 2011), 55–68. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1805.