[1]
Schmidt, M., Torjussen, S.S. and Whittaker, H. 2007. Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit. 22 (Apr. 2007). DOI:https://doi.org/10.7557/13.1810.