[1]
Bäckström, P. 2006. "Den gamla skamliga vanligheten". En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk. Nordlit. 19 (Jun. 2006), 1–18. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1832.