[1]
BäckströmP. 2005. ”Den laglösa fantasin till makten!” Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin. Nordlit. 9, 2 (jul. 2005), 5-26. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1846.