[1]
Bäckström, P. 2005. «Den laglösa fantasin till makten!»: Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin. Nordlit. 18 (Jul. 2005), 5–26. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1846.