[1]
KnutsenN.M. 2005. Et lite pekk tesies. Litt om språket i <i>Vett og uvett</i&gt;. Nordlit. 9, 2 (jul. 2005), 71-77. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1851.