[1]
Arntzen, E. 2005. «Men mennesket lever så længe»: En Lesning av Hamsuns ‹Feberdikte›. Nordlit. 17 (Jul. 2005), 13–26. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1871.