[1]
Mähönen, H. and Måseide, A.K. 2005. Er fru Ruben jødisk eller ikke? En diskusjon om hennes karakter i Hamsuns «Siste Kapitel». Nordlit. 17 (Jul. 2005), 27–44. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1872.