[1]
Bäckström, P. 2005. «Mellem livshunger og dødsangst»: Søren Ulrik Thomsens och Pia Tafdrups poetiker. Nordlit. 17 (Jul. 2005), 143–156. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1878.