[1]
Mønster, L. 2005. Det destabilisere[n]de jeg: Om modernismens jeg under og oven vande. Nordlit. 17 (Jul. 2005), 159–177. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1879.