[1]
Aadland, E. 2005. Hvem setter tittelen på et dikt?. Nordlit. 17 (Jul. 2005), 193–202. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1881.