[1]
Skaftun, A. 2003. Scenen som bevissthetsrom: Omkring August Strindbergs «Ett drömspel». Nordlit. 14 (Aug. 2003), 145–161. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1927.