[1]
Wærp, H.H. 2003. Lars F. Larsens <i>Tilværelsens udlænding: Hamsun ved gjennombruddet 1891–1893</i> (Schibsted 2003). Nordlit. 14 (aug. 2003), 243–248. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1934.