[1]
Wærp, H.H. 2003. Lars F. Larsens <i>Tilværelsens udlænding: Hamsun ved gjennombruddet 1891–1893</i> (Schibsted 2003): Knut Hamsun i årene 1891–1893. Nordlit. 14 (Aug. 2003), 243–248. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1934.