[1]
Nesby, L.H. 2003. Knut Hamsuns <i>Sult</i> (1890)—Et eksempel på dekadanselitteratur?. Nordlit. 13 (Aug. 2003), 77–98. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1944.