[1]
LarsenL.F. 2003. Knut Hamsuns exodus. Amerika-oppholdet, 1882 - 1884. Bakgrunn og erfaringer. Nordlit. 7, 1 (aug. 2003), 99-113. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1945.