[1]
Theodorsen, C. 2003. Knut Hamsun og Wien. Nordlit. 13 (aug. 2003), 129–157. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1947.