[1]
Greve, A. 2003. Å gjennomtenke et begrep: Med eksempel i Paal-Helge Haugens dikt ‹(steingjerde)›. Nordlit. 13 (Aug. 2003), 189–200. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1952.