[1]
Wærp, L.P. 2003. Noras forestilling om det vidunderlige: Drømmens betydning i «Et dukkehjem» (1879). Nordlit. 13 (Aug. 2003), 295–311. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1959.